Pompy Zatapialne HCP Europe sp. z o. o.

Pompy HCP są szeroko wykorzystywane do różnorodnych zastosowań. Takich jak zwykłe odwadnianie, ogrodnictwo, rolnictwo, gospodarka wodna, budownictwo, oczyszczalnie ścieków, stacje kontroli przeciwpowodziowej i górnictwo. Tam gdzie jest woda, tam są pompy HCP.

HCP PUMP Europe Sp. z o.o.

Od czasu rozpoczęcia działalności przez firmę, wszyscy pracownicy HCP zawsze mieli entuzjastyczne nastawienie do rozwoju i stosowania lepszych technik hydrodynamicznych o mniejszym zużyciu energii i oferujących najlepszą obsługę klienta dla uzyskania największej satysfakcji klientów z gospodarstw domowych i klientów przemysłowych.

make future
flow

Pompy HCP są szeroko wykorzystywane do różnorodnych zastosowań. Takich jak zwykłe odwadnianie, ogrodnictwo, rolnictwo, gospodarka wodna, budownictwo, oczyszczalnie ścieków, stacje kontroli przeciwpowodziowej i górnictwo. Tam gdzie jest woda, tam są pompy HCP.

Czytaj więcej

Nie wiesz, który produkt?

Wyszukaj pompę, która spełni Twoje oczekiwania

System wyszukiwania pomp

Zastosowanie

Zastosowanie pomp w Przemyśle

Zamknięte pompy wirowe charakteryzują się wysoką efektywnością, dużą wydajnością, dużą przepustowością cząstek stałych i brakiem zapychania.

System szybkiego dołączania GRS dla szybszego i bezpieczniejszego wykonywania instalacji i konserwacji.

budynki rządowe, ścieki przemysłowe, parkowe oczyszczalnie ścieków. Fermy hodowlane, fermy hodowli bydła i oczyszczalnie ścieków. Inżynieria hydrauliczna i kontrola przeciwpowodziowa.

Zastosowanie pomp w Przemyśle chemicznym

Seria pomp ze stali nierdzewnej jest odpowiednia dla wszystkich lekkich kwasów, zastosowań w miejscach podanych na korozję i mających kontakt z wodą morską o pH w zakresie 4~10 pH. Pompy z austenistycznej stali nierdzewnej (Seria SUS 300) są używane w serii SF/SA. W tych pompach są używane pierścienie O-ring typu Viton dla zwiększenia żywotności w obecności powodującego korozję kwasu i agresywnych mediów.

Do stosowania w instalacjach oczyszczania ścieków
branży produkcji żywności i w branży winiarskiej.
Ta seria jest odpowiednia dla wszystkich lekkich kwasów,
zastosowań w miejscach podanych na korozję i mających kontakt z wodą morską.

Zastosowanie pomp w kontroli przeciwpowodziowej

Pompy serii LA zostały zaprojektowane w dwóch wersjach na podstawie i do studni w celu zmniejszenia kosztów budowy stacji pomp i instalacji.

Anoda ochronna do zwalniania korozji w wodzie morskiej i wydłużenia żywotności pompy.

Przemysłowe zbiorniki szambowe lub drenażowe, chłodzenie wodne w elektrowniach. Inżynieria hydrauliczna, kontrola przeciwpowodziowa. Pompowanie ścieków sanitarnych.

Zastosowanie pomp w górnictwie

Przeznaczona do zastosowań w budownictwie i inżynierii wodno-lądowej: łatwa do przenoszenia, podwójna obudowa zewnętrzna i silnik chłodzony wodą, tak jak w przypadku pomp do odwadniania, pompę tę można uruchamiać przy niskich poziomach wody.

Inżynieria wodno-lądowa, odwadnianie, wykonywanie przekopów, prace ziemne, górnictwo i kanały ściekowe. Odwadnianie ścieków przemysłowych lub recykling cieczy zawierających osady dla żwirowni, zakładów zaopatrzenia w piasek i żwir.

Zastosowanie pomp w rolnictwie

Zarządzanie jakością wody jest bardzo ważne dla rolnictwa. Seria J/P zwiększa powierzchnię styku pomiędzy powietrzem i woda w celu zwiększenia ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu, poprawiając jakość wody i pomagając w uzyskaniu wysokiej jakości, stabilnych plonów.

Zasilanie i drenaż systemów hydroponicznych, zasilanie rolniczych systemów nawadniania i pompowanie wód podziemnych. Zasilanie tlenem stawów, generowanie prądu i cyrkulacji.

Zastosowanie pomp w gospodarstwach domowych

Lekkie i przenośne pompy, które można używać z przełącznikiem poziomu cieczy.

Można je wyposażyć w wysokiej efektywności silnik, wirnik typu vortex, kabel w żywicy epoksydowej i korpus pompy wykonany z odpornego na działanie UV plastiku, bardziej wytrzymałego od plastiku zwykłego.

Ogólne zastosowanie w systemach drenażowych i gospodarstwie domowym, drenaż przeciwdeszczowy i odwadnianie, cyrkulacja wody w stawach rybnych, kształtowanie terenów i ogrodnictwo.

Kontakt

Siedziba

HCP Pump Europe Sp. z o.o.
Kolejowa 348
05-092 Łomianki (w okolicy Warszawy)

E-mail

info@hcppumpeurope.pl